Warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych, studiujących na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na warsztaty i kursy podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy.

 

Cel projektu: Nabycie lub podniesienie kompetencji komunikacyjnych, analitycznych, informatycznych (w tym wyszukiwanie informacji), językowych oraz w zakresie przedsiębiorczości.


Beneficjenci projektu:  Studenci i studentki ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych oraz przyrodniczych (12 Wydziałów: Prawa i Administracji, Filozoficznego, Historycznego, Filologicznego, Polonistyki, Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki, Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii).

 

Formy wsparcia w projekcie: 

  • certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe;
  • dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej;
  • wizyty studyjne u pracodawców i zajęcia dodatkowe organizowane z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • współpraca z zagranicznymi podmiotami

 

Osoby uprawnione do udziału w projekcje:

  • studenci III roku studiów I stopnia
  • studenci II roku studiów II stopnia
  • studenci V roku jednolitych studiów magisterskich o prawidłowym przebiegu studiów (bez urlopów i powtarzania roku).

 

Wstępna rejestracja na zajęcia odbędzie się w dniach 25.01 – 15.02.2017 przez system USOSweb: zapisy.usos.uj.edu.pl/

Udział w warsztatach, kursach i wizytach studyjnych jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

 

POWR.03.01.00-00-K435/15-00 Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Data opublikowania: 24.01.2017
Osoba publikująca: Marta Grzesiak-Nowak