Warsztaty z oferty Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie

CIPKZ-male.jpgWojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

plac Na Stawach 1
30-107 Kraków

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Program Warsztatów – lipiec/sierpień 2018

Termin

Tytuł zajęć

Miejsce

Termin przyjmowania zgłoszeń

26.07.

godz. 10.00-14.00

Pisanie życiorysu i listu motywacyjnego

WUP Sala Spotkań Grupowych (006)

25.07

08.08.

godz. 10.00-14.00

Sztuka planowania czasu

WUP Sala Spotkań Grupowych (006)

07.08

09.08.

godz. 10.00-13.00

Planowanie kariery zawodowej

WUP Sala Spotkań Grupowych (006)

08.08

21.08

godz. 10.00-14.00

Metody poszukiwania zatrudnienia

WUP Sala Spotkań Grupowych (006)

20.08

27-29.08.

godz. 10.00-14.00

Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł

WUP Sala Spotkań Grupowych (006)

24.08

 

Zajęcia aktywizacyjne i poradnictwo grupowe odbywa się w grupach minimum osiem - maksimum szesnaście osób. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku rezygnacji z zajęć, prosimy o powiadomienie Centrum minimum na dzień przed dniem rozpoczęcia. Na zajęcia można się zapisać z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

 

Proponujemy też indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które będą pomocne m.in. w podjęciu decyzji o uczestniczeniu w zajęciach.

 

Zapisy:

Kraków

plac Na Stawach 1

parter pokój 003

tel.: 12 42 40 738 

lub poprzez formularz zapisów na zajęcia dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

więcej informacji na stronie: http://wupkrakow.praca.gov.pl/

 

Wszystkie usługi centrum są bezpłatne

Data opublikowania: 19.07.2018
Osoba publikująca: Marta Grzesiak-Nowak