ABC kariery

Dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna

Dokumenty aplikacyjne są swoistą reklamą kandydata ubiegającego się o pracę - ich odpowiednie przygotowanie służy przedstawieniu profilu kandydata. Sposób przedstawienia swojej osoby zawarty w tych dokumentach może skutkować zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, może też skazywać nas na niepowodzenia - dlatego też dobrze przygotowane dokumenty to podstawa sukcesu.

Z kolei rozmowa kwalifikacyjna ma na celu lepsze poznanie kandydata i weryfikację informacji na jego temat. Należy się do niej przygotować aby móc zaprezentować się z jak najlepszej strony.