Obowiązkowe Praktyki Studenckie

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Dr Stefan Witkowski

pokój C1-11

e-mail: witkowss@chemia.uj.edu.pl

Zaliczenie praktyki

Zaliczenie praktyki udzielane jest na podstawie zwrotu wypełnionego Potwierdzenia odbycia praktyki, wypełnionego formularza Ocena efektów kształcenia i okazania wypełnionego Dziennika Praktyk.

Dokumenty do pobrania